Thông tin!

Máy Chủ Thiên Mệnh

Alpha Test: 13h00: ngày 23/11/2023 - Open Beta: 13h00: ngày 25/11/2023

Thông tin Server

 • Điểm Exp : 100x
 • Tỉ lệ Drop : 10%
 • Giới hạn reset : 5 lần/ngày
 • Giới hạn reset ngày Open : 20 lần/ngày
 • Giới hạn tài khoản : 5 tài khoản
 • Khởi tạo nhân vật : Level 400, 3000 point, 10 triệu zen
 • Tạo nhân vật MG : Level 180
 • Tạo nhân vật DL : Level 200
 • Tạo Guild : Level 100
 • Giftcode tân thủ : /Tanthu

Lệnh cơ bản trong game

 • Tẩy Điểm : /taydiem
 • Reset: /reset auto hoặc /resetvip auto
 • Đổi tên nhân vật: /doiten
 • Rửa Tội: /pkclear
 • Làm Nhiệm Vụ: /change
 • Cộng Điểm Sức Mạnh: /addstr
 • Cộng Điểm Nhanh Nhẹn: /addagi
 • Cộng Điểm Sức Khỏe: /addvit
 • Cộng Điểm Năng Lượng: /addene
 • Cộng Điểm Mệnh Lệnh: /addcmd

Tính năng độc đáo

 • Ngân hàng ngọc : Phím J
 • Thời gian sự kiện : Phím H
 • Auto reset : Phím F4
 • Hệ thống treo off : Phím Z
 • Giảm Lag : Phím F3
 • Bật/tắt camera : Phím F10
 • Cài đặt auto train : Phím Z
 • Khởi động autro train : Phím Home
 • Kẹp chuột phải : Phím End
 • Ẩn game : Phím F12

Lộ trình máy chủ Thiên Mệnh

Tính năng / Sự Kiện Thời Gian Sub / Thông tin
Linh Hồn Chiến Mã, Quạ Tinh Mở Ngày Open Kanturu 3 - Sub 2,3
Thu Mua Đồ Exc Mở Ngày Open Noria - Sub 1
Cộng Hưởng 2 Option Mở Ngày Open Noria - Sub 1
Trang Bị Cấp 1-5
Mở Ngày Open Boss Hoàng Kim - Sub 2,3
Vũ Khí Cấp 6 Mở Ngày Open Boss Medusa
Trang bị cấp 6 Mở Ngày Open Boss Quỷ Vương - Erohim
Thăng Cấp Vũ Khí Cấp 7 Mở Ngày Open BOT Thăng Cấp Tại Noria Sub 1
Thăng Cấp Trang bị cấp 7 Mở Ngày Open BOT Nâng Cấp Đồ Tại Noria Sub 1
Nguyên Liệu Wing 2 Sau 7 Ngày Open Icarus - Sub 2,3
Thăng Cấp Vũ Khí Rồng Sau 7 Ngày Open BOT Thăng Cấp tại Noria - Sub 1
Thăng Cấp Trang bị 380 Sau 15 Ngày Open BOT Nâng Cấp Đồ tại Noria - Sub 1
Thăng Cấp Vũ Khí 380 Sau 15 Ngày Open BOT Thăng Cấp tại Noria - Sub 1
Nguyên Liệu Wing 2.5 Sau 30 Ngày Open Icarus - Sub 2,3
Thăng Cấp Vũ Khí Rồng Rank 2 Sau 30 Ngày Open BOT Thăng Cấp tại Noria - Sub 1
Nguyên Liệu Sói Tinh Sau 45 Ngày Open Crywolf - Sub 2,3
Nguyên Liệu Wing 3 Sau 45 Ngày Open Icarus - Sub 2,3
Nâng Cấp Sói Hoàng Kim Sau 60 Ngày Open Noria - Sub 1
Thăng Cấp Siêu Wing Sau 90 Ngày Open Icarus - Sub 2,3

Alpha Test: 13h00 ngày 23/11/2023 - Open Beta: 13h00 ngày 25/11/2023

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Hỗn Nguyên Lâu Sub 2,3 3h00 - 7h00 - 15h00 - 19h00 - 23h00 Ngọc, Đồ Thần Lorencia.
Huyết Lâu Sub 2,3 0h45 - 4h45 - 8h45 - 12h45 - 16h45 - 20h45 Ngọc Ngẫu Nhiên. Devias.
Quảng Trường Quỷ Sub 2,3 1h00 - 5h00 - 9h00 - 13h00 - 17h00 Ngọc Ngẫu Nhiên. Noria.
Rồng Đỏ Sub 2,3 3h15 - 7h15 - 11h15 - 15h15 - 19h15 Ngọc Ngẫu Nhiên Lorencia .
Quỷ Xương Sub 2,3 1h15 - 5h15 - 9h15 - 13h15 - 17h15 Ngọc Ngẫu Nhiên Lorencia .
Phù Thủy Trắng Sub 2,3 1h45 - 5h45 - 9h45 - 13h45 - 17h45 Ngọc Ngẫu Nhiên Lorencia .
Boss Hoàng Kim Sub 2,3 0h00 - 2h00 - 4h00 - 6h00 - 8h00 - 10h00 - 12h00 - 14h00 - 16h00 - 18h00 - 22h00 Trang Bị Cấp 1-5 Lorencia.
Giáng Sinh Sub 2,3 2h45 - 6h46 - 10h45 - 14h45 - 18h45 Ngọc, Đồ Thần Lorencia
Tổ Đội Leo Tháp Sub Event 12h45 - 20h45 Ngọc, Đồ Thần NPC Lorencia.
Mùa Hè Sub Event 08h45 - 15h45 Ngọc Ngẫu Nhiên Atlans
Thỏ Ngọc Sub Event 11h30 - 20h30 ngọc Ngẫu Nhiên Atlans
Medusa Sub 2,3 0h30 - 4h30 - 8h20 - 12h30 - 16h30 - 21h15 Vũ Khí, Khiên Dungeon 3.
Quỷ Vương Sub 2,3 3h30 - 7h30 - 11h30 - 15h30 - 19h30 - 21h30 Trang Bị Cấp 6 Noria.
Erohim Sub 2,3 1h30 - 5h30 - 9h30 - 13h30 - 17h30 - 21h30 Trang Bị Cấp 6 Tarkan.
Boss Bang Hội Sub 2,3 21h30 WcoinC, Ngọc, Box Kalima 7.
Siêu Boss Đại Chiến Sub 2,3 7h05 - 11h05 - 19h05 - 23h05 Trang Bị Cấp Cao Lorencia.
Loạn Chiến PK Sub 2,3 21h00 Ngọc, WcoinC NPC Lorencia.
Kundun Kalima Sub 3 11h00 - 21h45 Đồ Thần Kalima 7.

Chuỗi Sự Kiện

Đua Top Alpha Test

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 23/11/2023 ~ 9h00 ngày 25/11/2023

Thông Tin Và Sự Kiện Đua Top Reset All
 • Không giới hạn số lần Reset trong thời gian Alpha Test
 • Phần thưởng được trao cho thành viên có số lần Reset cao nhất trong BXH Reset
 • Tất cả nhân vật Alpha Test sẽ được xóa khi Open
 • Hãy nhắn tin cho Fanpage để nhận thưởng nếu đạt TOP
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
300.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
200.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 23/11/2023 ~ 9h00 ngày 25/11/2023

Thông Tin Và Sự Kiện Đua Top Truyền Nhân Goblin
 • Các set đồ hợp lệ: Quyền Năng, Thần Ma, Hồng Long, Chí Tôn, Thái Bình
 • Phần thưởng được trao cho 3 thành viên Cường Hóa Trang Bị + 13 sớm nhất
 • Tất cả nhân vật Alpha Test sẽ được xóa khi Open
 • Hãy nhắn tin cho Fanpage để nhận thưởng nếu đạt TOP
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
300.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
200.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 23/11/2023 ~ 9h ngày 25/11/2023

Thông Tin Và Sự Kiện Đua Top Thợ Săn Boss
 • Không giới hạn Điểm PCP
 • Phần thưởng được trao cho thành viên có số PCP cao nhất trong BXH PCP
 • Tất cả nhân vật Alpha Test sẽ được xóa khi Open
 • Hãy nhắn tin cho Fanpage để nhận thưởng nếu đạt TOP
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
300.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
200.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open

Chuỗi Sự Kiện

Đua Top Open Beta

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 25/11/2023 ~ 13h00 ngày 01/12/2023

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và lên lever 400 sớm nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
 • Lưu ý: nếu reset bằng nhau sẽ tính nhân vật lên level 400 sớm nhất dựa trên BXH Reset trên Web quản lý tài khoản.
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
300.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
200.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 25/11/2023 ~ 13h00 ngày 01/12/2023

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm Huyết Lâu 7 cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
Wing 2 Luck + 9 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Luck Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Trắng Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 25/11/2023 ~ 13h00 ngày 01/12/2023

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có RS Nhanh Nhất
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
Wing 2 Luck + 9 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Luck Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Trắng Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 25/11/2023 ~ 13h00 ngày 01/12/2023

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm Quảng Trường Quỷ 6 cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
Wing 2 Luck + 9 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Luck Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Trắng Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 25/11/2023 ~ 13h00 ngày 01/12/2023

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm PCP cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
Wing 2 Luck + 9 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Luck Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Trắng Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 25/11/2023 ~ 13h00 ngày 01/12/2023

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp Bang Hội có Tổng Điểm PCP cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
30 Box Ring - Pendan + 30 Box khiên - vũ khí Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
20 Box Ring - Pendan + 20 Box khiên - vũ khí Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
10 Box Ring - Pendan + 10 Box khiên - vũ khí Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 25/11/2023 ~ 13h00 ngày 01/12/2023

Thông tin sự kiện
 • BQT sẽ thống kê TOP Phú Hộ để trao giải thưởng.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Yêu cầu: TOP 1-3 có tối thiểu mức Donate từ 3.000.000
 • Yêu cầu: TOP 4-10 có tối thiểu mức Donate từ 1.000.000
TOP Phần thưởng Ghi chú
Wing 2 Luck + Mnl + 11
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Mnl + 11 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 2 Luck + 11 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
3 Lông Vũ hoặc 3 Huy Hiệu Hoàng Tộc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 25/11/2023 ~ 13h00 ngày 01/12/2023

Thông tin sự kiện
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ chọn ra TOP 10 thành viên có số tiền nạp nhiều nhất và >5.000.000 VND Trên BXH
 • Trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau, BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải.
 • Các bạn nạp ATM trực tiếp qua số tài khoản ADM nên nạp trước 23:50 hàng ngày.
 • Trường hợp nạp sau 23:50 mà không kịp lên TOP thì BQT sẽ không chịu trách nhiệm.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP
TOP Phần thưởng Ghi chú
+ 01 Wing 2 + Luck + MNL + 11 Tùy Chọn
+ 01 Vũ Khí Rồng + 11 + 2 Option Tùy Chọn.
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
+ 01 Wing 2 + Luck + MNL Tùy Chọn
+ 01 Vũ Khí Rồng + 2 Option Tùy Chọn.
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
+ 01 Wing 2 + Luck + Tùy Chọn
+ 01 Vũ Khí Rồng + 2 Option Tùy Chọn.
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
02 Lông Vũ Hoặc Huy Hiệu Hoàng Tộc . Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: Diễn ra hàng ngày ~ Sẽ chốt TOP vào 23:59 mỗi ngày

Thông tin sự kiện
 • Đua Top những Tài Khoản có Tổng Gcoin Nạp cao nhất mỗi ngày.
 • 2 Nhân Vật có Tổng Gcoin Nạp ít nhất >3.000.000 VND mới được tính Top .
 • Nếu Gcoin Nạp bằng nhau sẽ tính theo thời gian Nạp sớm nhất .
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP
TOP Phần thưởng Ghi chú
+ 1 Ring hoặc 1 Pent +2 Option + tự động phục hồi 3%hp tùy chọn vĩnh viễn. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
+ 1 Ring hoặc 1 Pent +1 Option + tự động phục hồi 3%hp tùy chọn vĩnh viễn Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.